“Не обикаляй наоколо заявявайки, че светът ти дължи добър живот. Светът не ти дължи нищо. Той беше тук първи!”

“Аз не търсех някой като теб, аз търсех теб!”

”-Какво става ?
-Той, той става.”

"Той ми каза да млъкна, аз си тръгнах."

Ние не сме хора, ние сме животни.

nxashaly:

да си го кажем

nxashaly:

да си го кажем

"Никога не са ме хапели кучета. Само хора."

— (via iambulgarian)

(via butmydearthisismywonderland)